SPECJALIZACJE

Kancelaria Ultimatum świadczy usługi prawnicze, które obejmują następujące dziedziny:

PRAWO CYWILNE

1. Sporządzanie pism procesowych z zakresu prawa cywilnego

2. Reprezentacja Klientów w postępowaniach sądowych

3. Negocjowanie, sporządzanie i opiniowanie umów cywilnoprawnych

4. Prowadzenie spraw z zakresu własności i praw rzeczowych 

5. Windykacja należności 

PRAWO PRACY

Pomoc prawna świadczona dla klientów indywidualnych (pracowników) obejmuje:

1. Doradztwo w zakresie spraw ze stosunku pracy oraz związanych ze stosunkiem pracy 

2. Udział w negocjacjach oraz sporach sądowych pomiędzy stronami stosunku pracy.

PRAWO RODZINNE I OPIEKUŃCZE

Doradztwo oraz reprezentacja procesowa w sprawach o:

1. Rozwód, separacje, unieważnienie małżeństwa,

2. Zniesienie współwłasności majątkowej małżeńskiej, podział majątku wspólnego małżonków,

3. Alimenty,

4. Ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa,

5. Ustalenie miejsca pobytu dziecka, oraz w sprawach związanych z opieką i kuratelą,

6. Ustalenie kontaktów.

PRAWO SPADKOWE

Doradztwo oraz reprezentacja procesowa obejmuje zagadnienia dotyczące:

1. Stwierdzenia nabycia spadku,

2. Działu spadku,

3. Przyjęcia lub odrzucenia spadku,

4. Wyjawienia przedmiotów spadkowych,

5. Dochodzenia roszczeń o zachowek,

6. Dochodzenia roszczeń osób wydziedziczonych.

POSTĘPOWANIE NAKAZOWE i UPOMINAWCZE

1. Reprezentowanie Klienta w postępowaniu przeciwko dłużnikowi

2. Doradztwo i obsługa prawna postępowania egzekucyjnego i zabezpieczającego.

PRAWO KARNE

Reprezentacja Klientów w postępowaniach:

1. Przed Prokuraturą i Sądem,

2. W sprawach o przestępstwa i wykroczenia,

3. W sprawach o wykroczenia i przestępstwa skarbowe,

4. W których występują w charakterze pokrzywdzonego, oskarżyciela posiłkowego, powoda cywilnego.

Świadczymy usługi na terenie całego kraju i UE.

Kontakt:

tel.: (22) 729 11 49

tel. kom.: 605 448 944

fax: (22) 350 68 29

e-mail:

Kancelaria Ultimatum

• Windykacja krajowa i zagraniczna na każdym etapie postępowania • Przedsądowa, sądowa, komornicza i po bezkutecznej egzekucji • Dochodzenie należności przedawnionych • Ustalanie majątku • Wyszukiwanie sposobów egzekucyjnych • Prowadzenie egzekucji komorniczej • Wywiad gospodarczy • Prewencja i monitoring należności • Sporządzanie pism procesowych • Obsługa prawna

Formularz kontaktowy
Imię i nazwisko (nazwa firmy):
Adres e-mail nadawcy:
Numer telefonu
Treść wiadomości