Windykacja

Windykacja należności w kancelarii Ultimatum to podstawa naszej działalności.

Znajomość prawa, doświadczenie oraz dobór procedur pozwala na optymalne, indywidualne podjęcie kroków, a tym samym możliwie najszybsze odzyskanie długu.

Dlatego dobór użytych metod nie jest nigdy automatyczny.

Kancelaria ULTIMATUM jest partnerem Biura Informacji Gospodarczej Infomonitor, dlatego w imieniu Klienta możemy poinformować dłużników o możliwości umieszczenia ich danych na liście dłużników oraz umieścić ich na tej liście w przypadku niezapłacenia należności.

Windykacja miękka jest stosowana przez kancelarię Ultimatum w stosunku do dłużników wykazujacych dobrą wolę, chęć współpracy, nie unikających kontaktu z wierzycielem. Dłużnicy Ci zazwyczaj znalezli się okresowo w położeniu nie umozliwiającym im na terminowe regulowanie zobowiązań jednak podejmują mediacje i w naszych działaniach skupiamy się na zapłacie przy zachowaniu dalszej współpracy z kontrahentem.

Windykacja twarda kierowana jest do dłużników zakwalifikowanych przez naszych zleceniobiorców jako straconych w dalszej współpracy, Kancelaria Ultimatum skupia się tylko i wyłącznie na użyciu wszelkich dostępnych środków prawnych w celu szybkiego wyegzekwowania należności naszego Zleceniodawcy.

Windykacja przedsądowa
Kancelaria Ultimatum podejmuje działania windykacyjne mające na celu zmobilizowanie dłużnika do uregulowania należności i uniknięcia konsekwencji prawno - finansowych.

  • Kancelaria Ultimatum w porozumieniu z wierzycielem może negocjować możliwość spłaty ratalnej.
  • Jednocześnie zadłużenie jest publikowane przez kancelarię Ultimatum w Biurze Informacji Gospodarczej, informatorach branżowych, giełdach wierzytelności i innych rejestrach gospodarczych.
  • Przygotowywany jest kompleksowy wywiad gospodarczy, który pozwoli kancelarii Ultimatum ustalić jego kondycję finansową i majątek, a także inne informacje o funkcjonowaniu dłużnika, które stanowić będą niezbędne atuty w dalszej windykacji należności.

Postępowanie sądowe
Przed wszczeciem postepowania sadowego Kancelaria Ultimatum analizuje każdy przypadek i dobiera najskuteczniejszą drogę dochodzenia należności (e-sąd, pelnomocnik). Kierujemy na drogę postępowania sądowego w oparciu o kodeks cywilny, karny lub prawo upadłościowe.

Windykacja przedegzekucyjna - Kancelaria Ultimatum jest liderem
Ten etap obejmuje działania w zakresie windykacji polubownej realizowane po otrzymaniu wyroku lub nakazu sądowego. Jest to etap próby, powtórnej polubownej windykacji należności. W oparciu o posiadany wywiad gospodarczy negocjujemy w kancelarii Ultimatum warunki uregulowania należności, nadzorujemy ich spłatę, ale również gromadzimy niezbędne dokumenty, aby skierować sprawę do egzekucji komorniczej.

Postępowanie egzekucyjne, egzekucja komornicza
Samo przesłanie sprawy do postępowania komorniczego także może nie przynieść pożądanego efektu. Kancelaria wspomaga egzekucję komorniczą (komornik z nami wspólpracujacy) i monitoruje jej przebieg oraz w ramach wywiadu gospodarczego szukamy majatku dłuznika i wskazujemy komornikowi jego skladniki.

 

Pamiętajmy, że organ egzekucyjny (komornik) nie ma obowiązku szukania składników majątkowych dłużnika i to wierzyciel jest zobowiązany je wskazać.

 

Świadczymy usługi na terenie całego kraju i UE.

Kontakt:

tel.: (22) 729 11 49

tel. kom.: 605 448 944

fax: (22) 350 68 29

e-mail:

Kancelaria Ultimatum

• Windykacja krajowa i zagraniczna na każdym etapie postępowania • Przedsądowa, sądowa, komornicza i po bezkutecznej egzekucji • Dochodzenie należności przedawnionych • Ustalanie majątku • Wyszukiwanie sposobów egzekucyjnych • Prowadzenie egzekucji komorniczej • Wywiad gospodarczy • Prewencja i monitoring należności • Sporządzanie pism procesowych • Obsługa prawna

Formularz kontaktowy
Imię i nazwisko (nazwa firmy):
Adres e-mail nadawcy:
Numer telefonu
Treść wiadomości