kancelaria ultimatum 

Cennik usług

 
SKUTECZNIE ODZYSKAMY TWOJE NALEŻNOŚCI OD FIRM, OD OSÓB PRYWATNYCH NA TERENIE KRAJU I ZA GRANICĄ. 

 
Formularz kontaktowy

Zadzwoń: 605-448-944

E-mail: kontakt@kancelariaultimatum.pl

Nie pobieramy opłat za analizę i przyjęcie sprawy.

Nie pobieramy opłat za obsługę spraw aktualnych i przedawnionych.
Opłacamy za Państwa część opłat sądowych. Żadnych ukrytych kosztów.
Oferujemy współprace prezentując przejrzyste zasady rozliczania na zasadach “fair play”.
Sprawdź sam, ile firm prezentuje swój cennik.Inne usługi (dla klientów bezpłatne):

  • Ustalenie nieruchomości i księgi wieczystej dłużnika – 200 zł
  • Ustalenie numeru pesel – 200 zł
  • Sprawdzenie dłużnika w rejestrach – 100 zł
  • Poszukiwanie osoby na terenie PL – od 1500 zł
  • Poszukiwanie osoby na terenie UE – od 3000 zł
  • Ustalenie tożsamości – 600 zł
  • Poszukiwanie osób, mienia – od 200 zł / dzień

Dokumenty z których wynika wierzytelność można do nas przesłać scanem, faksem lub listownie, nie jest wymagany kontakt osobisty, wszystkie dokumenty wraz z umową zostaną Państwu dostarczone drogą pocztową, lub kurierem.

Dokumenty dotyczące rozpoczęcia współpracy z Klientem lub przyjęcia do realizacji zlecenia windykacyjnego wysłane do nas pocztą elektroniczną są natychmiast rozpatrywanie i w ciągu 12h Kancelaria Ultimatum podejmuje pierwsze czynności w stosunku do dłużników.
Jeśli dochodzenie praw finansowych klienta okaże się bezskuteczne, wówczas Kancelaria Ultimatum nie pobiera od Państwa żadnych opłat za prowadzenie sprawy.
Umowa ulega rozwiązaniu z chwilą odzyskania wierzytelności i końcowego rozliczenia się między stronami.
Po odzyskaniu wierzytelności (długu) zostanie pobrana na rzecz Kancelarii ustalona w umowie prowizja, natomiast pozostała odzyskana kwota w ciągu dwóch dni roboczych zostanie przekazana na Państwa konto.
W przypadku kiedy dłużnik wpłaci pieniądze bezpośrednio na Państwa konto wówczas otrzymacie od nas fakturę do zapłaty na wartość naszej prowizji od spłaconej przez dłużnika kwoty.
Za każdym razem, gdy odzyskany zostaje dług lub jego część, odliczamy od takiej odzyskanej kwoty należny nam procent prowizji i na tę wartość zostaje wystawiona Klientowi faktura.
Umowa zawarta między stronami nie zawiera żadnych niejasnych, oraz niekorzystnych dla klienta zapisów.

Wszystkie poniesione koszty obsługi na etapie sądowym i egzekucyjnym są Państwu zwracane.

 
 
ŚWIADCZYMY USŁUGI NA TERENIE CAŁEGO KRAJU I UE.