kancelaria ultimatum 

Specjalizacje

 
SKUTECZNIE ODZYSKAMY TWOJE NALEŻNOŚCI OD FIRM, OD OSÓB PRYWATNYCH NA TERENIE KRAJU I ZA GRANICĄ. 

 
Formularz kontaktowy

Zadzwoń: 605-448-944

E-mail: kontakt@kancelariaultimatum.pl

Kancelaria Ultimatum świadczy usługi prawnicze, które obejmują następujące dziedziny:

PRAWO CYWILNE

 1. Sporządzanie pism procesowych z zakresu prawa cywilnego
 2. Reprezentacja Klientów w postępowaniach sądowych
 3. Negocjowanie, sporządzanie i opiniowanie umów cywilnoprawnych
 4. Prowadzenie spraw z zakresu własności i praw rzeczowych
 5. Windykacja należności

PRAWO PRACY

Pomoc prawna świadczona dla klientów indywidualnych (pracowników) obejmuje:

 1. Doradztwo w zakresie spraw ze stosunku pracy oraz związanych ze stosunkiem pracy
 2. Udział w negocjacjach oraz sporach sądowych pomiędzy stronami stosunku pracy.

PRAWO RODZINNE I OPIEKUŃCZE

Doradztwo oraz reprezentacja procesowa w sprawach o:

 1. Rozwód, separacje, unieważnienie małżeństwa,
 2. Zniesienie współwłasności majątkowej małżeńskiej, podział majątku wspólnego małżonków,
 3. Alimenty,
 4. Ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa,
 5. Ustalenie miejsca pobytu dziecka, oraz w sprawach związanych z opieką i kuratelą,
 6. Ustalenie kontaktów.

PRAWO SPADKOWE

Doradztwo oraz reprezentacja procesowa obejmuje zagadnienia dotyczące:

 1. Stwierdzenia nabycia spadku,
 2. Działu spadku,
 3. Przyjęcia lub odrzucenia spadku,
 4. Wyjawienia przedmiotów spadkowych,
 5. Dochodzenia roszczeń o zachowek,
 6. Dochodzenia roszczeń osób wydziedziczonych.

POSTĘPOWANIE NAKAZOWE i UPOMINAWCZE

 1. Reprezentowanie Klienta w postępowaniu przeciwko dłużnikowi
 2. Doradztwo i obsługa prawna postępowania egzekucyjnego i zabezpieczającego.

PRAWO KARNE

Reprezentacja Klientów w postępowaniach:

 1. Przed Prokuraturą i Sądem,
 2. W sprawach o przestępstwa i wykroczenia,
 3. W sprawach o wykroczenia i przestępstwa skarbowe,
 4. W których występują w charakterze pokrzywdzonego, oskarżyciela posiłkowego, powoda cywilnego.
 
 
ŚWIADCZYMY USŁUGI NA TERENIE CAŁEGO KRAJU I UE.