jaka wybrać firmę windykacyjną

Jaką wybrać firmę windykacyjną aby jak najszybciej odzyskać dług?

Każdy niemalże przedsiębiorca spotkał się kiedyś z nieuczciwym kontrahentem, który miesiącami, czy nawet latami zalegał z opłaceniem faktur. Każdy też dobrze wie, jak opłakane skutki przynieść może nagromadzenie takich zaległości. Utrata płynności finansowej firmy prowadzi tylko w jednym kierunku – w kierunku bankructwa. Przedsiębiorcy chcąc uniknąć tak czarnego scenariusza chętnie korzystają z usług firm windykacyjnych. Tych jednak na rynku z dnia na dzień przybywa. Jak zatem wybrać najlepszą z nich, gdzie szukać i czym się kierować?

Po pierwsze: opinia

Szukając odpowiedniej dla nas firmy windykacyjnej warto kierować się opinią lub poleceniem. Dzięki temu będziemy mieli pewność, że dana firma ma doświadczenie w kwestii odzyskiwania należności, że jest skuteczna i, co z pewnością jest nie bez znaczenia, szybka. Tego typu opinie bez trudu znajdziemy, np. w internecie, przeszukując tematyczne portale społecznościowe. Dowiemy się z nich także, czy wybraną przez nas firmę windykacyjną charakteryzuje dobry kontakt z klientem, czy przepływ informacji jest swobodny, czy otrzymamy indywidualnego doradcę itp.

Po drugie: warunki umowy

Kluczową kwestią podczas wyboru firmy windykacyjnej są warunki umowy. Sprawy tej nie należy bagatelizować, a umowę warto skrupulatnie przestudiować. Zasadniczo instytucje świadczące usługi windykacyjne pracują na podstawie jednej z dwóch umów: zlecenie windykacji lub powierniczy przelew wierzytelności. Dla klienta bezpieczniejsza, ale mniej wygodna będzie pierwsza z nich. Zakłada ona, iż od początku do końca to klient pozostaje właścicielem długu. On zatem decyduje o wszystkich podejmowanych krokach, np. o złożeniu pozwu sądowego. Kłopotliwa więc może być dla klienta ciągła konieczność angażowania się w sprawę, niemniej jednak powinien on pamiętać, iż po odzyskaniu długu cała należność zostanie przekazana bezpośrednio na jego konto. Inaczej bowiem sprawa się ma w przypadku drugiej umowy – powierniczego przelewu komorniczego. W myśl tej umowy klient sprzedaje dług firmie windykacyjnej. Nie uczestniczy on zatem w procesie windykacyjnym a tylko oczekuje na zwrot należności. Niebezpieczeństwo tej umowy może wynikać tylko i wyłącznie z nieuczciwości windykatora, który np. zatai przed klientem kwestie odzyskania długu. Aby tego uniknąć wróćmy do poprzedniego punktu: po pierwsze opinia!
Analizując umowę koniecznie zwróćmy też uwagę na kwestię możliwości jej wypowiedzenia i ewentualne związane z tym konsekwencje.

Po trzecie: koszty

Ostatnią ważną kwestią podczas wyboru firmy windykacyjnej są koszty. Warto przeanalizować bowiem, czy prowadzenie przez daną właśnie instytucję naszej sprawy będzie dla nas w ogóle opłacalne. Czy poniesione w procesie odzyskiwania długu koszty nie przekroczą założonego budżetu.
Oczywiste jest bowiem, że w sprawach tak delikatnych, jak odzyskiwanie wierzytelności mogą pojawić się pewne nieprzewidziane koszty. Dlatego już na początku dowiedzmy się, czy są one wliczone w ogólną sumę należności za usługę, czy też będą płatne osobno. Czy w ogóle jakiekolwiek usługi będą płatne osobno. Następnie zadbajmy o to, aby informacja o dodatkowych płatnościach bądź ich braku znalazła się w umowie.
Mimo bowiem, iż większość instytucji zajmujących się odzyskiwaniem długów pracuje na zasadzie prowizji od odzyskanego długu, warto te informacje jasno zawrzeć w umowie. Prowizja może być bowiem naliczana od samej sumy długu lub także od odsetek, może być wypłacana sukcesywnie, z góry lub z dołu.
Wszystkie te informacje powinny mieć zasadniczy wpływ na nasz wybór.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.